rodinný erb, založení erbu, hledání, registrace erbů DWR, spolek Herold, církevní heraldika,
znalecký posudek, kompletní erbová plastika, rodokmen, vývod, výklad příjmení, porada

Mikuláš Krejčík z Radimovic

heraldik MdH a akademický malíř
Práce od roku 1990 v oblasti heraldiky
TÁTO STRANA JE POUZE HISTORICKÝ CHARAKTER!

english deutsch český

Erby hodnostářů římskokatolické církve se po stoleti vyvíjí podle přesných pravidel

Klikňete tady pro větší obraz.
Papežský erb Benedikta XVI.
Zde klikňete pro více detailů.
Zobrazení [300K]

K mé heraldické nabídce patří také církevní heraldika. Římskokatolická církev vyvíjela pro své hodnostáře neměnné heraldické hodnostní odznaky, které pochází od typických pokrývek hlavy (tiára, mitra, prelátský klobouk) a jiných duchovních atributů (biskupské hole, přednosné kříže, pallium atd.). V jednotlivých případech vyplývá následující řád podle církevního zákona:

1. Erbovní štít papeže má tiáru, tvořenou vysokou bílou čepicí homolovitého tvaru se třemi nad sebou umístěnými zlatými otevřenými korunami, která je zakončena na vrcholu říšským jablkem. Dále má štít dva klíče (zlatý a stříbrný), které jsou často spojeny červenou šňůrou a jsou krížem nad nebo za štítem. Zlatý klíč ukazuje (heraldicky) v pravo nahoru. (Poznámka autora: Protože papež tiáru už nenosí, je Benedikt XVI. prvním papežem který má v erbu mitru a pallium.)

2. Erbovní štít kardinálů má červený prelátský klobouk s 15 červenýmí střapečky, které jsou v pětí řadách (1:2:3:4:5) na obou stranách. Když je dotyčný kardinál také arcibiskup nebo biskup, stoj za štítem dvouramenný nebo jednoduchý přednosný kříž, který holeň je viditelný pod štítem.

3. Erbovní štít patriarchů má červený prelátský klobouk s 15 červenýmí střapečky, které jsou v pěti řadách (1:2:3:4:5) na obou stranách a stoj před zlatým dvouramenným přednosným křížem.

4. Erbovný štít arcibiskupů má zelený prelátský klobouk s 10 zelenýmí střapečky, které jsou v pěti řadách (1:2:3:4) na obou stranách a stoj před zlatým dvouramenným přednosným křížem

Klikňete tady pro větší obraz.
Erb Plzeňského biskupa
Mons. František Radkovský
Zde klikňete pro více detailů.
Zobrazení [300K]

5. Erbovný štít biskupů má zelený prelátský klobouk s 6 zelenýmí střapečky, které jsou v pěti řadách (1:2:3) na obou stranách a stoj před zlatým jednoramenným přednosným křížem. Všichni prélaty, kteří mají také hodnost jako biskup, mohou mít v erbu také mitru, její horní čast je zakončena dvěma hroty a ze zadního spodního okraje spadají na šíjí nositele dvě stuhy. Také mohu mít biskupský hůl. V nové době udelaí to stalé meně.
Opati nulius a prélati nulius, které jsou svobodnými opaty a preláty s biskupské jurisdikce ale bez vysvěcení biskupa, mají také zelený prelátský klobouk jako biskupové. Ale nemají přednosný kříž. Mohou mít mitru spolu s biskupskou holí a prelátským kloboukem. Tuto varianta je používána stále méně.

6. Erbovní štít opatů a proboštů má černý klobouk s 6 černýmí střapečky, které jsou v pěti řadách (1:2:3) na obou stranách. Na místo biskupského kříže mohou mít biskupský hůl s velum nebo také mitru. Mohou mít mitru a biskupskou hůl také bez klobouku.

7. Erb apostolských protonotářů (jurističtí úředníci kurie) má fialový klobouk s 6 červenýmí střapečky, na obou stranách, bez mitry, hole nebo kříže.

8. Erb papežských domácích prelátů má má fialový klobouk s 6 fialovýmí střapci na obou stranách.

Klikňete tady pro větší obraz.
Návrh erbu
pro Monsignore
Zde klikňete pro více detailů
zobrazení [300K]

9. Erb monsignorí (čestní papežští komoří a podobně) má má černý klobouk s 6 fialoýmí střapci na obou stranách. Zde je příklad návrh erbu s heslem erbu na pásmo pod štítem podle bodu 5a.

10. Erb kanonvníků (biskupem jmenovaní členové katedrálního nebo kolegiátního kolegia kleriků ustavených při kapitule) má má černý klobouk s 3 (1:2) černýmí střapci na obou stranách.

11. Erb děkanů (titul duchovního správce okrsku několika farností, také čestný titul zasloužilých duchovních) má má černý klobouk s 2 černýmí střapci na obou stranách.

12. Erb dalších kněží mohu mít černý klobouk s 1 černým střapcem na obou stranách.

Pramen: z knihy "Wappenfibel - Handbuch der Heraldik" (heraldický slabikář, příručka heraldiky), 19. vydání 2002, copyright by Verlag Degener + Co

Když jste hodnostářem církve a máte zájem na vytvoření Vašeho církevního erbu, jsem Vám k dispozici. U honoráře a jednání pro heraldickou práci církevní heraldiky platí stejné podmínky a sazby honoráře jako u rodinných erbů. To se odkazuje na erb bez pasma heslo erbu. Pokud chcete pasmo heslo do svého erbu, přijde k honoráře příplatek (viz rodinný erb, bod 5a, 5b a 5c). Také jsem Vám dále k dispozici pro všechny dotazy se souvislosti církevní heraldikou.

Poznámka k zobrazeným erbům: Jsou to reprezenativní kresby erbu podle bodu 3e mé nabídky, tzn. provedení na pravém pergamenu tělete s listovým kovem (zlato má 23 karátů).

Po domluvě je také možná individuální platba po splátkách.

Jestliže máte zájem o zadání heraldické objednávky, můžete s udáním Vaší adresy mne požádat o materiál pro osobní objednávku.

Nejsem plátcem DPH.

Poslední aktualizace dne 14.12.2017

Tato stránka byla stažena za 0.0046 vteřiny.