rodinný erb, založení erbu, hledání, registrace erbů DWR, spolek Herold, církevní heraldika,
znalecký posudek, kompletní erbová plastika, rodokmen, vývod, výklad příjmení, porada

Mikuláš Krejčík z Radimovic

heraldik MdH a akademický malíř
Práce od roku 1990 v oblasti heraldiky
TÁTO STRANA JE POUZE HISTORICKÝ CHARAKTER!

english deutsch český

Část 1
Pohled do málo známé heraldické subkultury


Share Button

Heraldika byla původně pod státním dohledem. Se zánikem Svaté říše římské v roce 1806, německé knížecí dvory, mimo několika výjimek, přestaly vydávat erbovní listy. Ačkoli některé následné monarchie měly vlastní státní heroldický úřad, zánikly tyto úřady se zánikem mnoha evropských monarchií po roce 1918. Tak zniklo heraldické vakuum. Vzhledem k nedostatku státního dozoru v oblasti heraldiky, vzniká volný prostor bez práva vhodný pro podvodníky. Těmto erbovním podvodníkům a továrnám na erby napomáhá rozšířená neznalost veřejnosti o heraldice. Na druhé straně v některých rodinách i nadále se pečlivě starají o produkty erbovních podvodníků jako "cenných dokumentů" (protože věří že je to "rodinný erb" od pradědečka) a předávají to budoucím generacím. Nejprve je nutné rozumět zde některým základním pojmům.

Podvod s erby je vědomé klamání kupujícího erbu o věku, obsahu a okrůhu osob, které mohou erb použivat nebo mohou vycházet z nesprávných údajů o zdrojích. Není možne si koupit erb! Člověk má erb nebo nemá. V druhém případě je možnost nechat provest seriozní hledání erbu, případně je možné založit sám nový erb. Poslední dvě možnosti by měli být provedeny seriozným heraldikem. Kritéria k posouzení, zda je heraldik seriozní, najdete zde.

podvod s erby
Erbovní certifikát od erbovního obchodníka
Franze Josefa Reicha ze Stuttgartu,
Zdroj: Der Wappenschwindel - seine Werkstätten
und ihre Inhaber, herausgegeben vom
HEROLD, Verein für Heraldik, Genealogie
und verwandte Wissenschaften,
Neustadt a.d.A., 1997.

V těsné souvislosti s možnými podvody erbů je často obchod s erby. Tím se rozumí obchod s erby, které dělají komerční podniky. Ty nabízí nic netušící veřejnosti pro příjmení svůj vlastní erb. Ale neexistuje žádný erb pro každé příjmení! Za prvé, každý erb musí splňovat princip výlučnosti na základě jedinečnosti, tz. erb musí být jedinečný a nesmí mít podobnost s existujícím erbem. A za druhé, rovnost příjmení neznamená oprávněnost automaticky uživat erb rodiny se stejným jménem! Erb je vždy symbolem určitého rodu. Jako rod rozumí se všichni legitimní potomci mužského pohlaví společného předka. (Provdané ženy mají erb svého manžela a neprovdané dcery erb svého otce.) Proto úzce souvisí heraldika s genealogií. Když neznáte sám svoje vlastní předky nemůžete zadat provést hledání erbu, v případě stejného příjmení nemůžete uživat erb cizí rodiny bez kontroly!

Podvod a obchod s erby v minulosti

Pokud jde v minulosti o trestnou činnost heraldických podvodníků, existuje o tom příslušná literatura. V první řadě je třeba zmínit tyto práce: Der Wappenschwindel - seine Werkstätten und ihre Inhaber. Ein Blick in die heraldische Subkultur, herausgegeben vom HEROLD, Verein für Heraldik, Genealogie und verwandte Wissenschaften, bearbeitet von Jürgen Arndt unter Mitarbeit zahlreicher Staats- und Stadtarchive (v němčíně). Existují další díla jiných autorů. Všechny tyto knihy jsou antikvární a je možné například objednat na www.amazon.de. Protože je tam pro zainteresované osoby na toto téma tak zajímavá odborná literatura, není nutné diskutovat podrobněji smutné příklady z minulosti. Většinu bude zajímat situace v současnosti - a tam bohužel neexistuje žádná odborná literatura. Jen málo lidí, většinou jsou to profesionální heraldici, dnes mají odvahu otevřeně mluvit o podmínkách v této heraldické, častečně kriminální, subkultuře v přítomnosti.

Podvod a obchod s erby v přítomosti

Především musi být na tomto místě jasné, že označení heraldik není právně chráněný profesionální titul. Se ztrátou státní kontroly heraldiky neexistuje proto žadné úřední místo, které by heraldiky ověřovalo. Když se heraldici označují jako "zkoušený heraldik", ukazuje to jenom, že získali toto označení od více či méně renomovaných soukromých institucí. Seriózní sdružení bude před udělením takového označení na žadateli požadovat heraldický seminář a zkoušku, dříve než udělí takové označení. Ale existují také instituce, které udělují titul "zkoušený heraldik" bez větších výhrad. V nejlepším případě, ukazuje takové označení jenom na to, že příslušná osoba zvládá heraldické zásady - ale nic více! Tato skutečnost byla zmíněna pouze okrajově, ale samozřejmě nemusí nutně mít nic společného s tématy podvod a obchod s erby.

Výběr stranek 1 2 3 4 vpřed>>

Poslední aktualizace dne 14.12.2017

Tato stránka byla stažena za 0.0003 vteřiny.