rodinný erb, založení erbu, hledání, registrace erbů DWR, spolek Herold, církevní heraldika,
znalecký posudek, kompletní erbová plastika, rodokmen, vývod, výklad příjmení, porada

Mikuláš Krejčík z Radimovic

heraldik MdH a akademický malíř
Práce od roku 1990 v oblasti heraldiky
TÁTO STRANA JE POUZE HISTORICKÝ CHARAKTER!

english deutsch český

Seriózní heraldik se představí.


Share Button

Vážení zájemci,

když se zajímáte o heraldiku, měli byste být opatrní. V oblasti heraldiky totiž pracují diletanti a také firmy, které se tváří jako vědecké instituce, mají vysoké ceny a využívají neznalosti zákazníků. To je naprosto v posledním případě nesporný fakt! Dlouhý seznam prominentů od politiky a kultury, které představují takové společnosti jako své referenci za odkazy na internetu ukazuje ve skutečnosti jenom, jak velký je okruh podvedených osob. Ve skutečnosti jsou tyto firmy nuceny nejprve dostat náklady na jejich nepřiměřenou administrativní. Heraldické práce neudelají obvykle sami, ale dají práci dale na pak více či méně kvalifikované "heraldiky" - a obvykle ty nejsou známy a musí být zaplacen za to pak ano. A na konci "vědecké" instituce chtěli mít take svůj zisk. Výsledkem jsou určitě drahé "lékárny ceny " - a často mimoto také podřadné erby!

Heraldik, který je na volné noze, je jednolivec a proto nemá administrativní zátěž "vědecké" instituce. Na druhé straně doplňuje zdravý poměr cena-výkon. On sám kona heraldickou práci a s jeho pečetní on také klade autorství náručí otevřenou a ověřitelné. Jeho heraldických prací jsou v každém případě v souladu s heraldickými a grafických principů. Proto byste měli vždy kontaktovat seriozního heraldika - pak nebudete podvedeni a zklamáni. Kritéria k posouzení, zda je heraldik seriozní, najdete tady.


Dovolte mi, abych se Vám představil: Jsem od roku 1990 (takže po více něž 25 let!) heraldický spolupracovník Evidence německých erbů (Deutsche Wappenrolle), kterou vede HEROLD, spolek pro heraldiku, genealogii a příbuzné vědy v Berlíně. (Tyto nejstarší heraldické společnosti v Evropě existují od roku 1869). Jako jsem členem tam, jsem členem dalších, známých heraldických spolků v Německu i v Čechách. Mimochodem jsem také odborný heraldický spisovatel. Protože mám u odborníků dobrou pověst, cítím se povinen provádět bezvadnou heraldickou a kreslířskou práci. Moje signatura dává záruku, že jsem uznávaný heraldik a heraldický kreslíř a proto každý z mých erbů a všechny erbovní kresby jsou vytvořeny podle nejvyšších norem heraldiky.

Na základě solidního malířského studia na akademii umění ovládám mnoho různých malířských a kreslířských technik v různých stylech umění. To mohu výhodně použít jako umělecké zobrazení v genealogické grafické práci; např. v rodokmenech a ve vývodech, také při kreslení portrétů předků podle fotografické předlohy. Protože mám dlouholetou zkušenost s genealogickým bádáním podle vědeckých norem, jsem také v oblasti uměleckého zobrazení nejen umělec, ale i odborník.

Mám rozsáhlou a dobře katalogizovanou odbronou khihovnu, která obsahuje vice než 2.000 svázků. V tom jsou heraldická a genealogická standartní díla a přiručky (mimo jiné kompletní Siebmacherův erbovník - Starý a Nový Siebmacher!) i také díla z různích dalších doplňujících oborů.

Heraldické výstavy:

Reference:

Ještě poukaz: Po předložení svých genealogických údajů byly mně dne 27. května 2006 od Zemské Stavovské Rodové Unie (ZSRU) udělen můj erb a predikát "z Radimovic" . ZSRU je heraldické a genealogické odborné sdružení, které má zvlaště za cil, obnovít rodovou tradici v České republice. Samozřejmě ZSRU nevytvoří šlechtu, ale uzná potomky šlechticů. Podle stanov registrovaných Ministerstvem vnitra České republiky dne 15.03.1991, č.j. VS/1-5850/91-R je ZSRU oficialně zmocěna udělovat erby a predikáty. Kopie mého erbovního listu je uložena v Ústředním statním archivu v Praze. Přípojím ještě, že podle nejstarších doložených pramenů jsou mí šlechtičtí předci z rodu Wroblewski herbu Lis doloženi do roku 1379. Erb tohoto rodu (je to erb jedné erbové společnosti - zvláštnot polské šlechtické heraldiky) pochází z roku 1240 je tady vidět.

To vše jsou dobré důvody, abych získal Vaši důvěru: Mé dobré jméno zaručuje kvalitu a je to jeden z důvodů, proč mi můžete důvěřovat. Takovou záruku nedává každý. Když máte zájem, prosím, obraťte se na mě a sdělte mi svá přání a dotazy.

Mikuláš Krejčík z Radimovic

Poslední aktualizace dne 10.03.2019

Tato stránka byla stažena za 0.0069 vteřiny.